Regulament

Art. 1. Organizator

Mediafax Group SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Aurel Vlaicu, nr 62 - 66, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/6876/2010., având codul unic de înregistrare RO 27189522.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participantilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi printr-un mesaj în cadrul jocului, iar publicul prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata Concursului şi aria de desfăşurare

Concursul - joc "Mina de aur" (denumit în continuare "Concurs") va începe pe data de 17 noiembrie 2011 şi va dura până la data de 11 ianuarie 2012, ora 24:00 (inclusiv). Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Concursul se desfasoară exclusiv pe Internet, la adresa web minadeaur.descopera.ro, un subdomeniu al site-ului www.descopera.ro, dar poate fi accesat şi la adresa www.minadeaur.ro.

Are drept de participare orice utilizator de internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

 • este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România;
 • are varsta de minim 14 ani împliniţi la data începerii concursului, adică 17 noiembrie 2011;
 • are sau îşi face un cont pe www.minadeaur.ro şi îşi alege un nume de investitor care va ajuta la crearea paginii personale de joc;
 • accesează în intervalul 17 noiembrie 2011 - 11 ianuarie 2012 adresa web www.minadeaur.ro şi participă la Concurs;
 • adună cât mai mulţi bani virtuali folosind mecanismele menţionate în pagina "Cum fac bani" din joc;
 • investeşte banii virtuali în toate cele 4 zone ale jocului: Zona minieră, Comunitate, Patrimoniu şi Mediu;
 • extrage o cantitate cât mai mare de aur şi argint din minele de aur din joc;
 • este abonat la momentul începerii concursului sau se abonează din formularul de înscriere în joc la newsletter-ul zilnic al site-ului Descopera.ro;
 • este de acord cu publicarea numelui şi a localităţii de domiciliu pe pagina web dedicată Concursului, în cazul în care este desemnat câştigător al Concursului;
 • confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Nu pot participa la această promoţie angajaţii Mediafax Group şi Roşia Montană Gold Corporation, precum şi rudele de gradul I sau soţii/soţiile acestora.

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale sau dacă Organizatorul consideră că a încercat să fraudeze mecanismul de Concurs. Organizatorul nu va fi nevoit să ofere explicaţii suplimentare.

Art. 4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în Concurs atât în scopul anunţării şi identificării câştigătorului, cât şi a anunţării începerii altor concursuri şi promoţii initiate ulterior de către Organizator.

Art. 5. Mecanismul Concursului

Pentru a participa la Concurs, un utilizator trebuie să fie deja înregistrat sau să se înregistreze pe www.minadeaur.ro în perioada de concurs menţionată. Utilizatorii pot folosi pentru înregistrare şi conturile făcute folosind sistemul Apropo ID, pe unul dintre site-urile: calatoriavirtuala.ro, soferderomania.ro, ligaprosport.ro, descopera.ro,promotor.ro, descopera.ro, go4it.ro, apropo.ro, prosport.ro, showbiz.ro, tare.ro, bule.ro, autopro.ro şi intrefete.ro. Trebuie însă să aibă un cont şi o parolă valide.

La înregistrare utilizatorul trebuie să completeze toate datele solicitate de către Organizator şi să îşi aleagă un nume de investitor care îl va reprezenta pe parcursul jocului.

Utilizatorului i se va solicita, de asemenea, să introducă o adresa de e-mail, adresă ce va fi folosită ulterior pentru orice fel de comunicare legată de Concurs. O adresă de e-mail poate fi folosită de un singur utilizator pentru înscrierea în Concurs.

Ca să poată începe jocul, fiecare utilizator trebuie să îşi activeze contul nou creat prin accesarea link-ului primit pe adresa de email cu care s-a înscris în Concurs. Acest link va fi activ timp de 7 zile de la data trimiterii email-ului de confirmare.

Scopul jocului este colectarea minereului din cele 4 mine (Carnic, Jig, Orlea si Cetate) aflate în zona minieră, oferind în acelasi timp beneficii comunităţii din zona minieră: locuri de muncă, reabilitarea zonei de patrimoniu şi protejarea mediului. Fiecare mină extrage simultan aur şi argint.

Utilizatorii au la dispozitie în joc 5 zone distincte:

 • Zona minieră - este zona în care participanţii colectează minereu cu ajutorul celor 4 mine. Mina Cetate va fi deja construită la începutul jocului şi va produce minereu pe care utilizatorul trebuie să îl colecteze periodic.

  La click pe mină, utilizatorul va putea fie să colecteze minereul, fie să modernizeze mina. Colectarea minereului se face cu un simplu click prin care minereul de aur şi argint ajunge la unitatea de procesare şi se transformă automat în bani virtuali care intră în contul din joc al participantului. Valoarea conversiei este de 1 tonă de aur = 1 700 de bani, iar 1 tonă de argint = 150 de bani.

  Celelalte 3 mine vor putea fi constuite de utilizator pe parcurs.Construcţia unei mine durează 24 de ore, iar modernizarea unei mine durează 12 ore, aceasta fiind oprită în perioada modernizării. Pentru a putea construi o mină e nevoie de o anumită suma de bani virtuali şi de un anumit număr de muncitori care vor fi permanent angajaţi în mina pe durata exploatării. De asemenea, construcţia unei mine necesită şi defrişarea zonei în care va fi amplasată.

  Minele se pot moderniza pe parcurs pentru a creşte cantitatea de minereu extras într-un interval de 12 ore. Modernizarea necesită o sumă de bani, un numar de muncitori angajaţi şi construirea unor clădiri în zona de Comunitate.

  Necesarul de clădiri pentru modernizarea minelor este: Primăria (pentru Mina de nivel 2), Poliţia (nivelul 3), Biserica (nivelul 4), şcoala (nivelul 5), Spitalul (nivelul 6), Centrul comercial (nivelul 7) şi Banca (nivelul 8).

 • Zona Comunitate - este zona în care utilizatorul trebuie să construiască un oraş cu toate facilităţile pentru lucrătorii din mine. Cu cât această zonă este mai dezvoltată, cu atât va atrage mai mulţi muncitori care vor putea fi angajaţi în mine.

  La începutul jocului, participantul va avea deja construite 2 blocuri de câte un nivel. Blocurile sunt singurele clădiri din această zonă care se pot moderniza şi singurele care pot atrage muncitori care să poată fi angajaţi în mine. Blocurile găzduiesc 300 de muncitori pe fiecare nivel, iar modernizarea lor (adică adăugarea unui nivel) durează 12 ore şi necesită 12 000 de bani virtuali. Fiecare bloc poate ajunge până la maxim nivelul 6.

  Muncitorii sunt foarte importanţi în evoluţia jocului deoarece ei sunt resursele necesare pentru construcţia sau modernizarea tuturor clădirilor. Un număr cât mai mare de muncitori angajaţi va duce la un nivel mai înalt de bunăstare în comunitate.

  Pe lângă blocuri, în zona de Comunitate se mai pot construi: primaria (costa 7 000 de bani), poliţia (5 000), biserica (8 000), şcoala (6 000), spitalul (10 000), centrul comercial (7 000), parcul (8.000), banca (8 000), hotelul (12 000) şi hanul (5 000). Aceste clădiri pot aduce premii instant participanţilor şi sunt necesare pentru modernizarea minelor.

 • Zona Mediu - este zona în care utilizatorul trebuie să planteze copaci pe o suprafaţă de 1200 ha. Pentru a putea construi mine, utilizatorul trebuie să defrişeze zonele în care acestea se vor afla. înainte de a defrişa, utilizatorul trebuie să împădurească o altă arie mai mare din zona de Mediu (de ex: ¼ - 100 ha defrişate/ 400 ha împădurite).

  Pentru plantarea copacilor sunt necesari un număr de muncitori şi o sumă de bani.

 • Zona Patrimoniu - este zona în care jucătorul trebuie să construiască un muzeu al aurului şi să reabiliteze 4 situri arheologice. în funcţie de aceste situri, utilizatorul va putea primi mai mulţi sau mai puţini bani virtuali de la prietenii care îi vizitează pagina din jocul Mina de Aur.

 • Zona Economie - este zona în care participantul poate monitoriza evoluţia economică a jocului: aurul şi argintul colectat, plasarea muncitorilor, numărul de vizite de la prieteni în pagina lui de joc (turiştii) şi suma de bani virtuali disponibili pentru investiţii.

Pentru a obţine banii virtuali pe care îi va folosi în joc, utilizatorul are la dispoziţie următoarele modalităţi:

 • Vizite de la prieteni pe pagina lui personalizată din joc. Se pot primi bani numai pentru primele 30 de vizite din fiecare zi, iar suma de bani primită pentru fiecare vizită diferă în funcţie nivelul dezvoltării din zona Patrimoniu. Astfel:

  • Dacă nu are construit nimic în zona de patrimoniu, va primi 50 de bani.
  • Dacă singura construcţie e muzeul - 100 bani
  • Cu un sit arheologic construit va primi 150 bani
  • Cu 2 situri construite - 200 bani
  • Cu 3 situri construite - 250 bani
  • Cu 4 situri construite - 300 bani
 • Jocul de Trivia - Răspunde corect şi contra timp la întrebările de cultură generală din mini-jocul Trivia şi acumulează puncte care se vor transforma în bani virtuali pentru bugetul expediţiei. 100 de puncte acumulate în Trivia sunt echivalentul a 100 de bani virtuali în Mina de Aur. Un user poate răspunde la câte întrebări de Trivia doreşte într-o zi, dar poate primi bani doar pentru primele 20.

 • Quiz-uri pe Facebook - participanţii pot răspunde zilnic la întrebările pe care la găsesc pe paginile de pe reţeaua de socializare Facebook ale următoarelor site-uri: Descopera.ro, Apropo.ro, Tare.ro, Go4it.ro, Mobilio.ro, ProSport şi Proiectul Roşia Montană. Pentru fiecare răspuns corect jucătorul va primi câte 300 de bani virtuali. Pentru a avea acces la întrebările de Facebook, jucătorul trebuie să dea Like paginilor mai sus menţionate.

 • Bonusuri din newslettere - obţine bonusuri din newslettere dând click pe banner-ul de concurs. Pentru acest bonus, utilizatorii trebuie să fie abonaţi la aceste newslettere cu adresa de email folosită la crearea contului din Mina de Aur. La click pe fiecare banner de concurs din newsletter-ele zilnice va primi câte 100 de bani, iar din cele saptămânale câte 350 de bani. Un utlilizator poate obţine bani dintr-un newsletter o singură dată pe zi/saptămână

Newsletter-ele zilnice sunt: Newsletter Descopera.ro, Newsletter Promotor.ro, Newsletter Go4it.ro, Newsletter Apropo.ro, Newsletter Showbiz.ro, Newsletter Intrefete.ro şi Newsletter Gandul.info

Newsletter-ele săptamânale sunt: Newsletter Descopera Travel şi Newsletter Mobilio.ro

Concursul va avea 20 de premii instant acordate fără tragere la sorţi şi 8 premii săptămânale, plus Marele premiu acordate prin tragere la sorţi.

Art. 6. Premiile concursului

Premiile concursului sunt următoarele:

Marele premiu

Marele premiu este de 5000 de Euro. Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi în data de 13 ianuarie 2012.

Premii săptămânale

Se vor acorda 8 premii săptămânale a câte 500 Euro fiecare. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi.

Premii instant

Se vor acorda 20 de premii a câte 100 Euro fiecare, fără tragere la sorţi.

Valoarea totală a premiilor este de 15 000 Euro. Premiile vor fi înmânate castigatorilor în decurs de maxim 30 de zile lucrătoare de la desemnarea lor.

Art. 7. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Concursul va avea 8 etape, fiecare cu propria tragere la sorţi pentru premiile saptămânale, o extragere separată pentru Marele premiu şi 20 de premii instant care se vor acorda fără tragere la sorţi.

Etapele vor fi:

 • Etapa 1 - 17-23 noiembrie 2011, ora 24:00
 • Etapa 2 - 24-30 noiembrie 2011, ora 24:00
 • Etapa 3 - 1-7 decembrie 2011, ora 24:00
 • Etapa 4 - 8 -14 decembrie 2011, ora 24:00
 • Etapa 5 - 15-21 decembrie 2011, ora 24:00
 • Etapa 6 - 22 -28 decembrie 2011, ora 24:00
 • Etapa 7 - 29 decembrie 2011 - 4 ianuarie 2012, ora 24:00
 • Etapa 8 - 5 - 11 ianuarie 2012, ora 24:00
Extragerile pentru premiile săptămânale

Tragerile la sorţi pentru cele 8 premii săptămânale vor avea loc în fiecare zi de joi ce va urma unei etape de concurs şi vor avea fiecare câte un câştigător. Zilele extragerilor sunt: 24 noiembrie 2011, 1, 8, 15, 22, 29 decembrie 2011, 5 şi 12 ianuarie 2012. Concursul va avea 8 câştigători de premii săptămânale.

La o tragere la sorţi săptămânală vor participa toţi jucătorii care au atins cel puţin un prag în colectarea minereurilor în respectiva etapă de concurs. Cantitatea de minereu care alcătuieşte un prag diferă de la un prag la altul. Valoarea exactă a cantitătii de minereu din fiecare prag va fi afişată în pagina Economie din joc.

Numărul pragurilor atinse până la momentul fiecărei extrageri săptamânale este egal cu numărul şanselor în cadrul respectivei trageri la sorţi. Astfel, dacă la momentul extragerii utilizatorul a atins 4 praguri, atunci numele lui se va afla de 4 ori în lista participanţilor la tragerea la sorţi.

Un utilizator poate câştiga o singură data în cadrul extragerilor săptămânale având ca premii câte 500 Euro, dar va putea participa la tragerea la sorţi finală, pentru Marele Premiu. Exemplu: în cazul în care acelaşi utilizator este extras la 2 extrageri săptămânale, a doua oară va fi descalificat şi premiul va merge către alt utilizator.

Câştigătorii premiilor săptămânale vor fi contactaţi de către Organizator în ziua extragerii, telefonic şi pe email în baza datelor furnizate în contul din joc. în maxim 48 de ore din momentul contactării pe email, aceştia au obligaţia să trimita Organizatorului copie dupa buletin/carte de identitate/paşaport.

În cazul în care un câştigător de premiu săptămânal a furnizat date de contact eronate / incomplete sau nu poate fi contactat în interval de 48 de ore de la anuntarea lui, premiul se va acorda altui utilizator, următorul extras ca rezervă în cadrul tragerii la sorţi.

Extragerea finală

Extragerea pentru Marele Premiu de 5000 Euro va avea loc în data de 13 ianuarie 2012 şi va avea un singur câştigător. La această tragere la sorţi vor participa toţi jucătorii care până la data de 11 ianuarie, ora 24:00 au atins cel puţin un prag de extragere al minereurilor de aur şi argint.

Numărul pragurilor atinse până la momentul tragerii la sorţi finale este egal cu numărul şanselor. Astfel, dacă la momentul extragerii utilizatorul a atins 5 praguri, atunci numele lui se va afla de 5 ori în lista participanţilor la tragerea la sorţi.

Câştigătorul Marelui Premiu va fi contactat de către Organizator în ziua extragerii, telefonic şi pe email în baza datelor furnizate în contul din joc. în maxim 48 de ore din momentul contactării pe email, aceştia au obligaţia să trimită Organizatorului copie după buletin/carte de identitate/paşaport.

Condiţii generale pentru extrageri

Jucătorii aleşi în urma tragerilor la sorţi trebuie să respecte toate cerinţele prezentului regulament pentru a fi desemnaţi câştigători.

La fiecare extragere se va alege câte un câştigător al premiului şi două rezerve pentru situaţia în care se descoperă că aceştia nu au respectat toate cerinţele prezentului Regulament şi trebuie descalificaţi.

Rezervele extrase pentru fiecare premiu vor fi folosite în ordinea extragerii, în cazul în care premiul nu poate fi acordat câştigătorului principal, în condiţiile descrise de prezentul Regulament.

Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor şi îi va descalifica pe cei a căror activitate în cadrul concursului va fi considerată drept fraudă. Orice tentativă de fraudare (incluzând, dar nu limitându-se la spam, phishing, utilizarea unor extensii de browser care au adus avantaje pe alta cale decât pe cea specificată în regulament, utilizarea unor programe care au acelasi rol etc.), atrage după sine eliminarea din concurs a jucătorului respectiv. Acesta acceptă prin prezentul Regulament faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicaţie din partea Organizatorului în momentul în care acesta consideră că respectivul cont a fost valorificat prin fraudă.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru problemele legate de conexiunea la internet a participantilor, precum şi pentru problemele cauzate de ISP-ul folosit de Organizator.

Premiile instant

Se vor acorda 20 de premii instant, fiecare a câte 100 Euro, pe următoarele criterii:

 1. CONSTRUCTORUL ANULUI

  se acordă primului investitor care construieşte toate cele 4 mine

 2. CEL MAI RAPID CONSTRUCTOR

  se acordă primului jucător care finalizează nivelul 6 pentru un bloc de apartamente

 3. INVESTITORUL NOROCOS

  se acorda utilizatorului cu numărul 10 000 care şi-a făcut cont în joc

 4. BEST LEVEL INVESTOR

  se acordă primului jucător a cărui mină ajunge la nivelul 8

 5. BEST GOLD INVESTOR

  se acordă primului jucător care colectează toată cantitatea de aur din cele 4 mine

 6. PREMIUL DE LA MALL

  se acordă jucătorului cu numărul 1000 care a construit Mall-ul pentru comunitate

 7. BEST SOCIAL INVESTOR

  se acordă primului jucător care constuieşte toate clădirile disponibile din comunitate şi aduce cele două blocuri la nivelul 6

 8. INVESTITOR DURABIL

  se acordă primului jucător care reabilitează zona de patrimoniu (construieşte muzeul şi dă în folosinţă toate cele 4 situri arheologice)

 9. INVESTITORUL RESPONSABIL FAţă DE MEDIU

  se acordă primului jucător care a impădurit întreaga zonă de mediu

 10. SILVER STAR

  se acordă primului jucător care aduce 1000 de turisti în muzeul său virtual

 11. GOLD STAR

  se acordă primului jucător care aduce 5000 de turisti în muzeul său virtual

 12. SILVER EMPLOYER

  se acordă primului jucător care angajază 1000 de muncitori în mine şi comunitate

 13. GOLD EMPLOYER

  se acordă primului jucător care angajază 2000 de muncitori în mine şi comunitate

 14. ANGAJATORUL ANULUI

  se acordă primului jucător care angajază toţi muncitorii (3600) în mine şi comunitate

 15. CEL MAI OSPITALIER INVESTITOR

  se acordă primului jucător care construieşte un hotel în zona de comunitate

 16. FACEBOOK GURU

  se acordă primului jucător care a răspuns corect tuturor quiz-urilor zilnice de pe Facebook

 17. CEL MAI BOGAT INVESTITOR

  se acordă primului jucător care ajunge să deţină la un moment dat 1 000 000 de bani

 18. CEL MAI RAPID HANGIU

  se acordă primului jucător care constuieşte Hanul pentru comunitate

 19. INVESTITOR ÎN SĂNĂTATE

  se acordă primului jucător care constuieşte Spitalul pentru comunitate

 20. INVESTITOR ÎN SIGURANŢĂ

  se acordă primului jucător care constuieşte secţia de Poliţie pentru comunitate

Câştigătorii se vor anunţa la începutul săptămânii consecutive celei în care s-au îndeplinit condiţiile necesare acordării acestor premii. în cazul în care exista vreun premiu instant care nu se poate acroda pentru că nu s-a îndeplinit criteriul de acordare până la finalul jocului, acesta se va acorda prin tragere la sorţi. La această tragere la sorţi vor participa toţi cei care participă la extragerea finală pentru Marele Premiu.

Intrarea în posesia premiilor

Câştigătorii oricărui tip de premiu au obligaţia să transmită Organizatorului copie dupa buletin/carte de identitate/paşaport în maxim 48 de ore de la data contactării lui pe email sau telefonic. Câştigătorii vor intra în posesia banilor prin transfer bancar. Fiecare câştigător trebuie, de asemenea, să transmită Organizatorului pe email (de la adresa cu care s-a înscris în concurs) numărul contului în care vrea să primească premiul şi un un extras de cont din care să reiasă că el este titularul respectivului cont.

Art. 8. Informarea publicului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe la adresa web www.minadeaur.ro, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 9. Întreruperea Concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul secţiunii de concurs de pe www.descopera.ro

Art. 10. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigătoare, cu excepţia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obţinute din Concurs, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat să îl calculeze şi să îl plătească în beneficiul câştigătorilor.

Art. 11. Litigii

în cazul unor litigii apărute între Mediafax Group SA şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instantelor competente române.